مانوستیک

معماری پایدار

مانوستیک

معماری پایدار

۰۵ خرداد ۹۷ ، ۲۰:۱۷

ترفندهای رندر در بلندر Blender

برای این که ساعتها منتظر پایان رندرینگ نباشید، ۱۳ ترفند را می توانید انجام بدهید. تعداد کمی از کاربران می دانند که می توانند این زمان رندرینگ را با کمی تنظیم به نصف برسانند. ویژگی های مکنده CPU به صورت پیشفرض طوری تنظیم شد