مانوستیک

معماری پایدار

مانوستیک

معماری پایدار

۲ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۷ ثبت شده است

Manostic

معماری پایدار

دانش معماری از بدو پیدایش خود ارتباطی تنگاتنگ در برهم کنشی با شکل گیری تمدن های بشری داشته است. تحولات معماری همگام با تغییرات و تحولات تمدن های بشری پیش آمده و در هر برهه ای بر اساس نیازها و الزامات و اقتضائات زندگی بشری، تغییر و تکامل یافته است. آنچه سبک های گوناگون معماری را در ادوار و اعصار مختلف و در جغرافیای انسانی گوناگون شکل داده است، ارتباطی نزدیک با روش زندگی و التزامات بشری تمدن دوران خود داشته است.

از بدو پیدایش معماری نظام مندی که از تمدن های کهن ایلام و جیرفت در هزاره ششم پیش از میلاد می توان آثار آن را مشاهده نمود تا سبک های گوناگون معماری که در ادوار تاریخی مختلف و در جغرافیای انسانی متفاوت شکل گرفته اند و به امروز رسیده اند، مسائل مختلفی اعم از ایستایی تا زیبایی شناسی و راندمان و بهره وری تأثیر داشته اند. اما نسبت دخالت این تأثرات و میزان اهمیت هر یک، در هر دوره تاریخی و در هر فرهنگ و جغرافیایی متفاوت بوده است.

مانوستیک Manostic راهبردی است برای یک معماری موفق مبتنی بر اصول 20 گانه ی اساسی که شالوده و بنیان های فکری و اساس طراحی را در این سبک معماری تشکیل می دهند.


ر

   اصول

Principles

1

معیارهای ساختگاه

Site criteria 

2

زیست محیطی

Environmental

3

محیط داخلی

Interior Environmental

4

تمدن و فرهنگ

Civilization

5

آینده نگری

Futuristic plan

6

طراحی اقلیمی

Climatic Design

7

پلان و کارکردها

Plan-Performances

8

شکل و هندسه

Form-Geometry

9

انسان واری

Anthropometric

10

الگوهای روانشناختی

Psychologic Paradigms

11

هنر و زیبایی شناسی

Art-Aesthetics

12

امنیت و ایمنی

Safe-Save

13

محافظت و عایق شده

Isolated-Insulated

14

ابعاد بازشوها

Opening Volumes

17

راندمان

Efficiency

18

عناصر سبز

Green Components

19

مبتنی بر استراتژی 5R

5R Base Strategy

20

سیستم سازه ای

Structural System

21

پیش ساختگی

Prefabricated

22

عناصر و جزئیات

Elements-Detailing

23

سیستم­های مرکب

Components Systems

24

تعمیر و نگهداری

Maintenance-Reparable

25

تجدید و نوسازی

Refurbishment

26

راهبردهای کل‌نگرانه

Holistic Strategies

 

۱۹ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۹:۳۸
Admin

ساختمان پایدار

۱۹ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۹:۳۸
Admin