مانوستیک

معماری پایدار

مانوستیک

معماری پایدار

۱۵ شهریور ۹۸ ، ۱۷:۱۷

معماری پایدار و معماری اقلیمی

معماری پایدار و معماری اقلیمی

شرایط اقلیم بر تمامی شئون زندگی ساکنان به ویژه بر معماری مراکز جمعیتی اثرات مستقیم و غیر مستقیم می­گذارد. هر چه واحدهای جمعیتی کوچک­تر باشند تأثیرپذیری آن­ها از محیط طبیعی بیشتر می­شود. توجه به عوامل تهدید ک