مانوستیک

معماری پایدار

مانوستیک

معماری پایدار

نرم‌افزار 4M Software Suite  

نرم افزار IDEA Architecture 

نرم‌افزار 4M Software Suite 2021-03 یکی از نرم‌افزار‌های جدید و به‌روزی می‌باشد که در سال‌های اخیر توسعه یافته و به یکی از نرم افزارهای محبوب مهندسان ساختمان تبدیل شده است. نرم‌افزار قدرتمند 4M بر پایه DWG بنا شده است و در میان معماران سراسر دنیا از محبوبیت بسیار خوبی بهره می برد. این نرم افزار قادر است تا